Informatie

Het Gilde

Het Gilde is een jeugdvereniging. Een kind dat lid is van het Gilde heeft elke week een groepsavond. Tijdens deze avond worden er verschillende activiteiten met de groep gedaan. Er worden spelletjes gespeeld in de zaal of geknutseld in de creatieve ruimte. In de schoolvakanties gaan de groepsavonden gewoon door, met uitzondering van de kerstvakantie en de zomervakantie. Naast de groepsavonden organiseert het Gilde verschillende activiteiten voor de leden. Ook zijn er activiteiten waar iedereen welkom is. Kijk hier voor meer informatie over onze activiteiten.

 

Lidmaatschap

Vanaf 4 jaar kunnen kinderen lid worden van Het Gilde. Ieder seizoen start met de openingsactiviteit in september. Kinderen die nog geen lid zijn, kunnen zich tijdens deze dag inschrijven. Openingsactiviteit gemist? Geef je dan op via het contactformulier. Schrijf in het bericht dat je lid wilt worden van het Gilde. Je krijgt automatisch een mail terug (duur: uiterlijk een week). Het gilde seizoen eindigt in juni.
Wanneer een kind eenmaal lid is, wordt dit lidmaatschap elk jaar automatisch verlengd. Wil uw kind stoppen met Het Gilde? Geef dit uiterlijk voor 1 juli, per e-mail (info@hetgildeavenhorn.nl) aan ons door. 

 

Contributie

De contributie voor de avondgroepen bedraagt 80 euro (inclusief kamp) en voor de minioren 45 euro per seizoen, per kind. Wanneer het inschrijfformulier is ingevuld, ontvangen de ouders/verzorgers van het kind een acceptgiro in oktober. U kunt het bedrag ook overmaken op rekeningnummer NL 92 RABO 03076.24.684 t.n.v. Stichting Jeugdrecreatie Het Gilde. Graag bij de omschrijving de naam/namen van uw kind(eren) vermelden.

De contributie gebruiken wij voor het draaien van de groepsavonden, de huur van het gebouw, spelmateriaal, cursussen, verzekering etc. De rest van het geld dat wij nodig hebben, verkrijgen wij door subsidie van Gemeente Koggeland en door acties als appelbeignets bakken, oud papier ophalen en de Fancy Fair. Door deze extra activiteiten kunnen we de contributie laag houden. Dus vergeet niet de Fancy Fair te bezoeken en een doosje appelbeignets te kopen op oudejaarsdag.

 

Jong Nederland

Het Gilde is aangesloten bij de landelijke vereniging Jong Nederland in Tilburg. Deze vereniging organiseert cursussen, ondersteunt jeugdverenigingen en geeft advies.  Kijk voor meer informatie over Jong Nederland op: http://www.jongnederland.nl/

 

Leiding

Iedere groepsavond wordt begeleid door minimaal drie leiders. Zij zorgen voor een programma voor de groepsavond en proberen het voor iedereen zo veel mogelijk naar de zin te maken. Naast de groepsavonden heeft de leiding ook andere taken binnen het Gilde. Zoals het organiseren van activiteiten. Voorbeelden zijn de openingsactiviteit, sinterklaas, Fancy Fair of kamp. De begeleiding op de groepsavond en het organiseren van de losse activiteiten gebeurt op vrijwillige basis.

 

Het bestuur

Het bestuur van Het Gilde bestaat uit leiding die een bepaalde taak voor zijn of haar rekening neemt. Regelmatig komt het bestuur bij elkaar om te vergaderen over allerlei zaken omtrent Het Gilde.

 

Gildeleider worden?

Als je 16 jaar of ouder bent mag je leider worden bij Het Gilde. Als leider ben je één avond in de week aanwezig bij je vaste groepsavond. Samen met de andere leiders onderneem je leuke spellen en knutselactiviteiten met je groepsavond. Ook dien je aanwezig te zijn bij de leidersvergaderingen en de activiteiten die we samen organiseren. Na een jaar ervaring opgedaan te hebben, wordt je uitgenodigd om deel uit te maken van een comité van een van de activiteiten. Met je comité zorg je ervoor dat alles voor die activiteit geregeld wordt. Houd er rekening mee dat het Gilde soms veel van je vrije tijd vraagt. Lijkt het je leuk? Neem dan contact op met Bas Pronk: 06 - 50 91 67 00.

 

Wie is wie?

Hier vind je foto's en informatie van alle bestuursleden en leiders van het Gilde.